ลูกค้าสามารถนำแต้มที่สะสมจากทางร้านเฮียใหญ่มาแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทำตาม 9 งั้นตอนดังนี้